SEALDREAM

SANATIN SONSUZLUĞA SELAMI-DÜŞLERİNE DOKUN-AMA BÜYÜSÜ BOZULMASIN
 
AnasayfaİNTROTakvimGaleriSSSAramaKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 TÜRKÇE İBADETE KARŞI OLANLAR KÜRTÇE İBADETE EVET DİYOR

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
ÖZGEYLANİ
Süper Modoratör
Süper Modoratör
avatar

Mesaj Sayısı : 603
Kayıt tarihi : 24/07/09
Yaş : 60
Nerden : MERSİN-TOROSLAR İLÇESİ

MesajKonu: TÜRKÇE İBADETE KARŞI OLANLAR KÜRTÇE İBADETE EVET DİYOR   Ptsi Ağus. 10, 2009 8:22 pm

SÜLEYMAN AYDIN "?ZLEN?MLER"

saydin@haberiniz.com

Kürtçe Hutbe, Mevlit Ve Kur’an-I Kerim
Herkesin bir ?eyleri açma tela?? ve gayretinde oldu?u bu günlerde, malum aç?l?m projesinin bir bölümünün de “dini” alan? kapsad??? görülüyor. ?öyle ki; epey uzun bir zamand?r haz?rlanarak alt yap?s? tesis edildi?ini gözlemledi?imiz ?ekilde, Güneydo?u’da ya?ayan vatanda?lar?m?z?n “kamusal alanda” yani daha açacak olursak “camilerde” bir tak?m dini vecibelerini yerine getirirken “Kürtçe” kullanmas?n?n önü aç?lmak istenmektedir.
Söz konusu aç?l?m ana hatlar? ile :
* Camilerde hutbenin Kürtçe olmas?,

* Camilerde Kürtçe mevlit okunmas?,

* Diyanet ??leri Ba?kanl??? taraf?ndan Kürtçe Kur’an-? Kerim haz?rlanmas? gibi ba?l?klar? içermektedir.

Bu konular?n icat edilen “Kürt meselesi” ile ne gibi ba?lant?s? olabilir. ?nsanlar Kürtçe hutbe dinleyemedikleri için mi, Kürtçe Mevlit okuyamad?klar? için mi da?a ç?km??t?r, teröre ba?vurmu?lard?r? Öncelikle bunun cevaplanmas? gerekmektedir.
Asl?nda bu tür aç?l?m öneri ve gayretlerinin as?l amac? nedir, gidilmek istenen nokta neresidir? Bu sorular?n cevab?, milli devlet ile sorunu olmayanlarca gayet iyi bilinmektedir. Ama belki gaflette olanlar?n uykudan uyanmas?na sebep olur diye konuya biraz aç?kl?k getirelim.
28 ?ubat sürecinde “Türkçe ibadet” talebinde bulunanlara akla hayale gelmedik ?ekilde kar??l?k veren kesimin hakim oldu?u bir hükümet var i? ba??nda. O gün kar?? duranlar “ibadet dilinin evrenseldir ve bu dil Arapçad?r ,bu tür talepler ayr?l?k getirir, ?slam dininin bütünle?tirici özelli?ine uymaz” diye tepkilerini dile getirmi?lerdir.?imdi ayn? kesim inan?lmaz bir ikiyüzlülük ile Kürtçe’ye dair yukar?da s?ralad???m?z ad?mlar? bütünle?tirici ve birle?tirici olmas? için at?ld???n? iddia etmektedirler.
?imdi bu talepleri ve sözde gerekçelerini ayr? ayr? inceleyelim ve ikiyüzlülü?ü daha da belirginle?tirelim:
Kürtçe Hutbe:Bu talepte bulunanlar, genellikle gerekçe olarak “Türkçe bilmeyen vatanda?lar?m?z?n okunan hutbelerden hiçbir ?ey anlamamaktad?r, bu yüzden bu vatanda?lar?m?za yönelik olarak Kürtçe hutbe okunmal?d?r” demektedirler. Evvela bir dini terim olan hutbeyi aç?klayal?m ki meselenin can al?c? noktas? daha iyi anla??ls?n.Hutbe; Cuma Namaz? ya da Bayram namazlar?nda, imamlar?n minbere ç?karak cemaate herhangi bir konuda konu?ma yapmas?na denir.Demek ki neymi?, genellikle sadece erkeklerin kat?ld??? bir dini etkinlikte gerçekle?en bir olay oluyor hutbe.. Güneydo?u’da do?up büyüdü?ünü kabul edece?imiz bir vatanda??m?z?n 19 ya??na kadar hiç Türkçe ö?renemedi?ini kabul edelim. Bu vatanda??m?z askerlik ça?? geldi?inde askere gidecek ve burada öyle ya da böyle Türkçe’yi ö?renecektir. Bu durumda ?unu rahatl?kla söyleyebiliriz, anadili ne olursa olsun, bölgede 20 ya??n üzerinde olup askerlik yapm?? her erkek Türkçe bilmektedir; aksi durum onbinde birdir. Bu durumda geriye 20 ya? alt? erkekler kal?yor ki onlar?n da Türkçe’yi bilmeme oran? ve ihtimali onbinde bir bile de?ildir. Öyle ise söz konusu istekler onbinde bir ki?i için istenmektedir ki yer yüzünde hiçbir devlet say?ca bu kadar az olan kitle için genel kurallar? bozmaz. Hem devlete dü?en en önemli görev, resmi dilini bilmeyen vatanda??na o dili ö?retmektir. De?ilse say?s? bu kadar az olan bir kitleye yönelik olara genel kurallar? bozucu davran??lar içerisine girmek de?ildir.
Söz hutbeden aç?lm?? iken mevcut durum ile ilgili olarak baz? hususlar? da belirtmekte fayda görüyorum. Bölge genelinde birçok camide Cuma namaz?nda okunan hutbelerde Diyanet ??leri Ba?kanl???nca okunmas? istenen hutbe konular?na de?inilmedi?ini herkes biliyor.Cami hocalar? kendi kafalar?na göre belirledi?i konulara de?inmekteler, bazen o kadar ileri gitmekteler ki kürsüde iktidar partisinin temsilcisi konu?uyor zannedersiniz. Politikalar? ve söylemlerinden bir hayli rahats?z olduklar? Cumhuriyet Halk Partisine, isim vermeden olmad?k sald?r?lar gerçekle?tirilmektedir. Baz? camilerde de terör örgütünün söylemleri do?rultusunda konu?malar yapmaktan geri durulmamaktad?r. Zaten terör örgütünün dini konularda iktidar partisi ile rekabet halinde oldu?u herkesin malumu. PKK terör örgütünün melle ad? verilen sözde din adamlar? arac?l??? ile dini alanda yürüttü?ü faaliyetler ba?ka bir yaz?n?n konusu oldu?u için konuyu burada keselim…
Kürtçe Mevlit:Mevlit ilk defa Süleyman Çelebi taraf?ndan Türkçe olarak yaz?lm?? ve sonras?nda Anadolu’da nesilden nesile aktar?larak gelmi?, içerisinde peygamberimize(sav) salat ve selamlar? da içeren, belirli makamlarla okunan bir manzumeler bütünüdür. Durum böyle iken kökeni öz be öz Türkçe olan Mevlit’in Kürtçe olarak bizzat camilerde devlet taraf?ndan okutulmas?n? nas?l ve ne ile izah edebiliriz. Camiler kamuya hitap mekanlard?r, dolay?s? ile buralarda toplumun sadece bir kesimini kapsayacak ?ekilde faaliyette bulunmak en büyük bölücülüklerden birisidir. De?ilse vatanda? evinde,i?yerinde hangi dilde Mevlit okursa okusun, o devleti ve de hiç kimseyi ilgilendirmez.Ama cami gibi kamuya hizmet eden alanlarda bu faaliyetin yap?lmas? h?zla ayr?mc?l??a yol açaca?? için devletin buna izin vermemesi elzemdir.
Hal böyle iken yak?n zamanlarda Adalet ve Kalk?nma Partisi Diyarbak?r Milletvekili Abdurrahman Kurt’un kurucusu oldu?u derne?in giri?imi ile ayn? partinin yöneticileri ve mülki amirlerin katk?lar? sayesinde Diyarbak?r Ulu Camide Kürtçe Mevlit okutulmu?tur. Bu etkinlik ulusal medya taraf?ndan da çok iyi bir geli?me gibi bir imaj olu?turularak man?etten verilmi?tir.
Kürtçe Kur’an-? Kerim:Bu husus da çok çeli?kiler içeren bir ad?md?r. Zira yak?n geçmi?e kadar Kur’an-? Kerim’in en iyi Arapças?ndan ö?renilece?ini dayatan zihniyetin bugün geldi?i noktay? çok güzel göstermektedir. Ayr?ca Kur’an-? Kerim’i Kürtçe okuyacak ki?i hangi alfabe ile okuyacak? El cevap Latin alfabesi ile. Latin alfabesini nerede ö?renecek? El cevap Türkçe e?itim veren herhangi bir okulda. O zaman söz konusu ki?i Latin alfabesini ö?renirken mecburn Türkçe’yi de ö?renecek. O halde bu tezat neden? Türkçe bilen bir ki?iye Türkçe’den ba?ka bir dil ile okumas? için Kur’an-? Kerim haz?rlamak da neyin nesi oluyor?
Olmayan bir konudan sorun üretmek ve sonra da bu sorun i?in aç?l?m yapmaya çal??mak, çözüm aramak ne demek her halde ?imdi daha iyi anlam??s?n?zd?r.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
DENİZ
AdmınFOUNDER
AdmınFOUNDER
avatar

Mesaj Sayısı : 177
Kayıt tarihi : 24/07/09
Yaş : 46
Nerden : İZMİR

MesajKonu: Geri: TÜRKÇE İBADETE KARŞI OLANLAR KÜRTÇE İBADETE EVET DİYOR   Çarş. Ağus. 12, 2009 10:21 am

PES İĞRENÇLİK ÖTESİ
HAYRET BİŞEY KÜRTÇE RÜYA GÖRDÜN DİYE DEVLET SANA KARIŞTIDAMI ORTALIK ÇALKALANDIRIYORLAR
BUNUN TAŞKALECİSİ BELLİDİR DTP NİN MEŞHUR ÖCALAN PROJESİNİN SAHNE ŞOVUDUR TÜM BU SAÇMALIKLAR
DEVLETİ İDARE EDENLER ŞUNUN AÇILIMINI YAPSIN
BURASI TÜRKİYE VE BİR BÜTÜN BUNU KABULEDEMEYEN KABULETTİREBİLECEĞİ YERE GİTSİN,YEŞİLLER PARTİSİNDE İSTERSE KÜRTÇE KÜFÜR ETSİN ALMANYA MECLİSİNDE YESİN O HALTI ENÇOK ONLAR ÇANAK TUTUYOR,YAHUDİ VE ERMENİ LOBİLERİYLE KONUŞSUNLAR AÇILIMLARINI,PATRONLARI ONLAR NEREYE HAVLAYIN DERLERSE ORDA ÇEMKİRMEDİLER Mİ KUKLALAR BİZE GELİNCE Mİ ADAMDAN SAYILDILAR
DERTLERİ NEYDİ TOPRAK ÇALMAK BAYRAK AÇMAK,HERYOLU MÜBAH SAYMADILAR MI,DOSDOĞRU DURDULARDA BİZ Mİ ASİMİLE ETTİK,KÜLLÜ AYIPLARINDAN SONRA ZEYTİNYAĞI GİBİ ÜSTE ÇIKIP SUÇ BASTIRMADILAR MI PKK NIN PİÇLERİ HER PİSLİĞİ YAPIP KENDİNE YASAL DAYANAK YARATIYOR BUNUN ADI DA KÜRT AÇILIMI OLUYOR,ÇOCUKLAR BİLE YEMEZ BUNU,DTP NİN HER ZAMANKİ ÇALIMLARI BUNLAR YUKARKİ KÖYDE Bİ LAF EDİP AŞAĞIDAKİ SOKAKTA KENDİLERİ OYNUYOR,KİME YARIYOR ZAYIFLATILMIŞ KARGAŞA İÇİNDE BİR TÜRKİYE ERMENİ VE YAHUDİ LOBİLERİNE,BİZ BUNLARLA UĞRAŞIRKEN GÜÇLERİNİ ARTIRIYORLAR BU KADAR BASİT
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
TÜRKÇE İBADETE KARŞI OLANLAR KÜRTÇE İBADETE EVET DİYOR
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» Üye Olanlar Aktifleştirmeden Girsin İstiyorum Nasıl Olucak?
» Olanlar dışında başka rütbe resmi ekleme[Acil yardım]
» ......Ay ve Duygular
» EVET FİLİM İSİMLERİ YAŞIŞMASI YAPALIM
» Herkez Evet Diyecek (smileyler Hakkında)

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
SEALDREAM  :: Forum bilgi :: GÜNDEM GÜNCEL-
Buraya geçin: