SEALDREAM

SANATIN SONSUZLUĞA SELAMI-DÜŞLERİNE DOKUN-AMA BÜYÜSÜ BOZULMASIN
 
AnasayfaİNTROTakvimGaleriSSSAramaKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 İSTANBUL UN YAĞMASINDA YENİ YÜZLER

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
ÖZGEYLANİ
Süper Modoratör
Süper Modoratör
avatar

Mesaj Sayısı : 603
Kayıt tarihi : 24/07/09
Yaş : 61
Nerden : MERSİN-TOROSLAR İLÇESİ

MesajKonu: İSTANBUL UN YAĞMASINDA YENİ YÜZLER   Perş. Eyl. 17, 2009 10:42 pm

“Görünmez Holding ve İstanbul yağması”
"Her şey değişiyor, kalbimiz bile, / Ama yüzyıllarla besli bir şehir / İnsan yaşamından daha da hızla / Bunca çabuk nasıl yok olabilir" Ahmet Muhip Dıranas / Yağma

Tuncay MOLLAVEİSOĞLU
Dünyanın ünlü metropollerinden birinde muhteşem manzaralı bir çalışma ofisi…
Hafta sonu olmasına rağmen takım elbiseli adamlar ayakta el pençe divan duruyor…
“Son sözü söyleyecek adam” bir önünden akan köpüklü sulara, bir masada yığılı milyon dolarlık dosyalara bakıyor…

Yeşil alanlara alışveriş merkezleri, binaların gökdelenlere çevrilmesi, yol, köprü, kavşak, tünel inşaatlarının ihaleye sokulmadan dağıtılması planları… İşin mali büyüklüğüne göre sıraya konulmuş yüzlerce dosya…

“Metropolü iyi bilen ve son sözü söyleyen adam” sıklıkla ziyaret edip çalışma toplantısı yaptığı takım elbiseli etkili, yetkili adamlarına talimatları veriyor… Talimatlar, dosya sırasının gelmesini ve “çözülmesini” bekleyen işadamlarına aktarılıyor… İşadamları “çözüm” karşılığı ayırdıkları paraları gizli kasaların hesaplarına havale ediyor…

Para akıyor… Milyonlarca dolar akıyor… Her bir işten, küçüklü büyüklü her ihaleden trilyonlar “Görünmez Holding”e aktarılıyor…

Türkiye olağanüstü bir yağma süreci ile karşı karşıya. Kıyılarımız, ormanlarımız, tarım alanlarımız maksimum rant peşinde koşanlara, piyasa ekonomisinin getirisiyle yetinmeyenlere peşkeş çekiliyor. Özelleştirmelerde ve kamu ihalelerinde hukuk katlediliyor. Bu korkunç sürecin birinci derecede sorumlusu yurttaşın verdiği yetkiyi gemi alabora olmadan paraya, servete dönüştürmeye çalışan siyasilerdir. Bürokratlar ve kirli işadamları da halkımızı yoksullaştıran zincirin sonraki halkalarıdır.

Türkiye’de rantın olduğu her alanda, birbirinden bağımsız gibi görünen ancak çıkar ve amaç birliği içinde onlarca şirket belediye ihalelerini de kuşatmış durumda. Bu şirketlerin ortak özelliği; AKP’nin yönetim kadrosuna, tarikat ve cemaatlere yakın olmaları.

Başta İstanbul Büyük Şehir belediyesi olmak üzere belediyeleri saran tarikat- ticaret- siyaset kuşatmasında milyarlarca dolarlık bir pastanın paylaşımı söz konusu. Milyar dolarlık rant oluşturmada iki yol en etkili palazlanma yöntemi olarak ön plana çıkıyor. Birincisi; imar planlarında değişiklik yapılması. Diğeri ise; altyapı ihaleleri ile hizmet satın alma işleri.

Türkiye’de “babalar gibi satarım” anlayışının, “ne varsa satalım” düşüncesinin, “ben ülkemi pazarlamakla yükümlüyüm” açıklamasının temelinde bu “Görünmez Holding”i (GH) büyütmek ve palazlandırmak var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş da Erdoğan ve Unakıtan’ın “anlayışı” ile hareket ettiğini gösterir şekilde, “İstanbul’da para eden ne varsa satacağız” diyebilmiştir.
Topbaş; İstanbul’un sorunlarının çözümü için kaynağa ihtiyaç olduğunu söylüyor. Oysa İstanbul yüzlerce milyar dolar harcama yapılan dünyanın en büyük kentlerinden biri olma özelliğini koruyor. AKP çizgisinde geçen 15 yılda İstanbul Büyükşehir belediyesi 200 milyar dolar harcadı. Bunun yalnızca 100 milyar doları altyapı işleri için harcandı. Bu inanılmaz boyuttaki harcamaya rağmen İstanbul’un sorunlar yumağı halinde uçuruma sürüklenmesi, çözümsüzlüğe hapsolması, deprem başta olmak üzere en temel ve hayati sorunları ile ilgili bir arpa boyu yol alınamaması anlaşılır gibi değil! Ya da bir başka anlatımla anlayan için aslında son derece anlaşılır! İstanbul’un rantının siyasi partiler kurdurması, harcanan milyarlarca doların nerelere aktarıldığının, ne amaçla kullanıldığının da yanıtını veriyor.

En çarpıcı olan da; tüm bu yağma sürecinin herkesin gözü önünde ve görülmemiş bir pervasızlıkla yapılıyor olması… Artık minareyi kılıfına uydurmaya bile gerek görmüyorlar…

“Görünmez Holding” büyüyor, serpiliyor… Etrafınıza bakın… Tabelaları iyi okuyun… İlişki biçimleriyle kokuşmuş projelerde bu holdinge bağlı şirketlerin adlarını göreceksiniz…
Tuncay MOLLAVEİSOĞLU
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
ÖZGEYLANİ
Süper Modoratör
Süper Modoratör
avatar

Mesaj Sayısı : 603
Kayıt tarihi : 24/07/09
Yaş : 61
Nerden : MERSİN-TOROSLAR İLÇESİ

MesajKonu: Geri: İSTANBUL UN YAĞMASINDA YENİ YÜZLER   Perş. Eyl. 17, 2009 10:45 pm

?STANBUL F?NANS MERKEZ?
Ekonomi Koordinasyon Kurulu , Bakan Ali Babacan ba?kanl???nda topland?. Toplant?ya TOBB, T?SK, TÜS?AD, MÜS?AD, Bankalar Birli?i, Uluslararas? Yat?r?mc?lar Birli?i, Vergi Konseyi,
?stanbul Alt?n Borsas?, SPK, arac? kurulu? temsilcileri kat?ld?.
?stanbul Finans Merkezi olu?turulmas? ele al?nd?.

*
?stanbul Finans Merkezinin Orta Do?u, Orta Asya, Kuzey Afrika, Do?u Avrupa bölgelerine hizmet vermesi dü?ünülüyor.
Önce bölgesel giderek küresel bir merkez olmas? amaçlan?yor.
Ticari ve özel bankac?l?k, varl?k yönetimi, sigorta i?lemleri ve dolayl? gelirleriyle y?lda 20 milyar euro düzeyinde gelir bekleniyor.
Türkiye' ye gayrimenkul yat?r?mlar?nda bulunan yabanc?lar?n menkul k?ymet piyasalar?nda yat?r?m yapmalar? hedefleniyor.
Türkiye aç?l?yor!

*
?stanbul Finans Merkezinin ard?nda küresel ekonomi oda?? ve o yarara katk? çok aç?k görülüyor.
Çünkü küreselle?menin Orta Do?u ve ilgili tüm co?rafyada nihai amac?n?n ?srail' in ve enerji kaynaklar?n?n güvenli?ine yönelik finansal dolan?m?n tam bir güven içinde sa?lanmas? oldu?u biliniyor.
Bölgede 2 trilyon dolar ekonomik büyüklük, 1 trilyon dolar cari fazla ve 1 trilyon dolar d?? ticaret var.
Güvenlik için bu devasa piyasan?n bir merkezden denetimi önem kazan?yor.
?slam?n kendine özel finansman felsefesi nedeniyle merkez olmak görevi ?stanbul' a dü?üyor.
Olu?turulan cazibe merkezi ve alan?nda küreselle?me kar??tlar?n?n izole edilece?i varsay?l?yor.
Büyük Orta Do?u Projesi dolu- dizgin yürütülüyor.
Türkiye medeniyetler ittifak?nda köprü olmak görevinde ve iki projede e?ba?kan? da bizdedir!

*
?stanbul Finans Merkezi için hukuk sistemiyle yasal ve mali ortam?n , siyasi ve ekonomik istikrar?n , i? yapma kolayl?klar?n?n, altyap?lar?n yeniden belirlenmesi gerekiyor.
Bu yüzden Türkiye liberal bir anayasa do?ru gidiyor...

*
Liberal bir anayasa, bireye devletin bir üyesi oldu?u için kamusal özerklik ve
toplumun üyesi oldu?u için özel özerklik tan?yor.
Ve devlet ve toplum aras?nda arac? dü?üncelerin, rasyonel tart??malar?n, ortak kanaatlerin ve kamuoyunun olu?turuldu?u hayat alan? ya da kamusal alan?n ba??ms?zl???n? sa?l?yor.
Sonra bu ba??ms?zl?klar? piyasa taraf?ndan yönetilen bir ekonomik temelden ay?rabilecek unsurlar? düzenliyor.
Ya da birey ve kamusal alan?n piyasalara kar?? dengesi siyaset ya da demokrasi , hukuk ve ileti?im düzenlemeleriyle sa?lan?yor.
Ne ki demokratik , hukuki ve ileti?ime ait unsurlar?n da??l?m? toplumun geli?imi ölçüsünde yap?labiliyor.
O kadar de?il mesela Türkiye' de uzla?mas?z siyasi irade kendi ölçüsünü de baz alabiliyor!
Mesela tam bir hukuk devleti olu?turmaya kalk?ld???nda ki?isel özerklikler piyasalar kar??s?nda korunuyor fakat siyasal irade ekonomik özgürlüklerini kullanmakta zorlan?yor.
Tersi de olabiliyor.
Ya da demokratik unsurlar?n artt?r?ld??? halde piyasalar egemen oluyor, gibi.

*
?stanbul Finans Merkezi olmak yolunda ilerlerken Do?an Yay?n Holdinge kesilen vergi cezas? dikkat çekiyor.
Belli ki iktidar, Türkiye ileti?im unsurlar?nda bas?n , haberle?me özgürlü?ü ve medya çe?itlili?ini tek ve kendi düzlemine indirmeye çal???yor.
Öte yandan yarg? reformu tasla??nda hukuki temeli, siyasi iradeye ba?lama niyeti görülüyor.
?ktidar hukuk ve ileti?im unsurlar?n? kendine göre ayarlay?p, dayand??? islami piyasalar? etkinle?tiriyor.
?slami piyasalar Araplar ve onlara ili?iklenen Türkiye ?l?ml? islamc?lar? piyasas?d?r.
O da yetmiyor.
Büyük Orta Do?u Projesi olu?umu Kürdistan piyasas?n? " Kürt Aç?l?m?" ile Türkiye' ye dahil ediyor.
?slami sermaye Kürdistan sermayesiyle de ortakl?k ediyor.

*
?stanbul Finans Merkezi!
Bireysel ve ulusal profesyonel kabiliyetleri son derecede dü?ük olan Türkiye' yi aç?k ülke yapmaya götürüyor.
Liberal bir anayasan?n birbirinden farkl? vizyonlar? olan sermaye ve piyasalar kar??s?nda halk?m?z?n -ne kadar özgürlüklere sahip olurlarsa olsun, her ?ekliyle kölele?mesine neden olaca?? görülüyor.
Art?k ulusal oldu?unu söyleyemeyece?imiz piyasalar?n?n da...

*
Beyrut, do?unun Paris' i idi, yeniden h?zla o imaj için k?p?rd?yor.
Müthi? bir radikalizm ya?ad?.
Hristiyan ve müslüman radikalizmi binlerce insan?n kan?n? içti.
?imdi küllerinden do?uyor.
Lübnan' ?n hiçbir üretim ve sanayii faaliyeti yok.
Bankac?l?kla yürüyor.
Devlet var ama yok!
Her ?ey ama her?eye para egemen.
Bir zamanlar?n nefreti para ile dindiriliyor.
Bir naylon ülke!

*
Naylon ülke ve naylon bireyler olmamak gerekiyor...

Ahmet K?l?çaslan AYTAR
ahmetkilicaslanaytar@gmail.com
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
İSTANBUL UN YAĞMASINDA YENİ YÜZLER
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» ilizyon yüzler
» (amigo nuRi) çok güzel :)
» İstanbul'daki Önemli Mekanlar
» YENİKENT MAHALLESİ
» (YENİ)Google site doğrulaması

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
SEALDREAM  :: Forum bilgi :: GÜNDEM GÜNCEL-
Buraya geçin: